Reply to comment

Kläder diga att följa dessa regler och

Kläder diga att följa dessa regler och föreskrifter för att säkerställa att ePHI inte ändras eller tas bort. •Överföringssäkerhet: i en sjukvårdsorganisatio,Kläder,n vi självklart kommer att överföra hälsoinformation elektroniskt. Vissa tekniker gör det möjligt för människor att olagligt extrahera information med,Jackor Herr,an det elektroniskt överfört. Därför HIPAA-säkerhetregeln mandat att genomföra tekniska säkerhetsåtgärder för att förhindra sådana händelser. •Tillgån,Jeans Herr,g till och kontroll: När alla elektroniska och tekniska åtgärder är på plats, HIPAA-säkerhetregeln också gör det obligatoriskt att behålla fysiska säkerhetsåtgärder för att begränsa fysisk tillgång till patientens hälsa. •Arbetsstation och enhetssäkerhet: vårdgivare måste ha rutiner och riktli

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

More information about formatting options