Reply to comment

dam nformation nås genom ett antal

dam nformation nås genom ett antal personer som arbetar i sjukvårdsorganisationer och försäkringsbolag. Den säkerhet som regel kräver vissa tekniska förf,dam,aranden och principer skall tillämpas i syfte att styra denna tillgång. Alla konfidentiella medicinska journaler måste vara säkra och tillgång endast ,Byxor Herr,ges till personer som sanktioneras. •Revision: alla datorer och system som innehåller elektronisk patientinformation måste ha programvara och maskinva,Casual skjortor Herr,ra för att dokumentera och kontrollera den verksamhet som involverar patient information. De inbegripna enheterna måste också ha en politik och förfaranden för samma. •Integritet: Elektroniska åtgärder måste också vidtas för att förhindra någon mixtrar med elektronisk patientinformation. De enheter som omfattas är skyl

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

More information about formatting options